Zeeuws bedrijf gaat watertekorten te lijf met nieuwe innovatie

Nederland produceert tonnen aardappelen, groente en fruit per jaar. Voordat deze producten verpakt en verscheept kunnen worden, moeten ze eerst gewassen en gereinigd worden. Daarvoor worden in Nederland jaarlijks vele miljoenen liters water gebruikt. Een ambitieus Zeeuws bedrijf ontwikkelt een innovatieve manier om het waterverbruik bij het wassen van aardappelen, groente en fruit fors te verminderen.

De gevolgen van de opwarming van de aarde en de daarbij behorende klimaatsveranderingen zorgen voor grotere bewustwording met betrekking tot het waterverbruik. Er wordt meer en beter nagedacht over het (on)nodige gebruik van water.

“Naast waterbesparing zorgt het systeem ook voor minder verspilling en een betere voedselkwaliteit”