High tech cobot verkleint tekort aan order pickers

De sterk in opkomst zijnde logistieke sector in Zuid-Nederland kenmerkt zich door verschillende logistieke hubs in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het is een arbeidsintensieve sector, die in grote mate afhankelijk is van steeds schaarser wordende arbeidskrachten. Het groeiende tekort aan order pickers belemmert nu al de groeiambities van bedrijven in de regio. Drie Brabantse high tech bedrijven ontwikkelden daarom een oplossing voor de personeelsvraag van de logistieke sector in Zuid-Nederland: een hoogwaardige order picking robot.

De logistieke sector in Zuid-Nederland loopt tegen verschillende uitdagingen aan, waaronder het blijvend aantrekken van personeel. De sector maakt momenteel voor een belangrijk deel gebruik van Oost-Europese arbeidskrachten. Heico Sandee, directeur van Smart Robotics: “Omdat de economie in Oost-Europa aantrekt, zien meer en meer mensen kansen om in Oost-Europa te blijven werken in plaats van in Nederland. We zien in ons land dan ook langzaam maar zeker een tekort ontstaan aan arbeidskrachten die orders willen picken. Dat werkt remmend op de groei van logistieke dienstverleners. Met de groei van e-commerce wordt onder meer de vraag naar order pickers alleen maar groter. Daarom zullen robots in de toekomst noodzakelijk zijn voor de uitvoering van tal van logistieke processen.”

“In de robotica kun je je geen afwachtende houding permitteren”